Menu

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzaladığı protokol çerçevesinde çiftçiler %7.75 faizle “Kimyevi Gübre Kredisi” alabilecek.

 

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzaladığı protokol çerçevesinde verilecek düşük faizli kredi ile çiftçilerin yüzü gülecek. İmzalanan protokol kapsamında çiftçilerin kullanacakları kredi faiz oranı yalnızca % 7.75 olacak.

 

AMAÇ ZAHİRE ÜRETİCİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Koopbank’tan yapılan açıklamada, kredilerin amacının zahire üreticilerinin desteklenmesi olduğu belirtildi ve çiftçilere yönelik %7.75 faiz ile kredi sağlandığı ifade edildi. İmzalanan protokoller ile çiftçilere yönelik olarak verilecek “Kimyevi Gübre Kredisi” çiftçilerin kullanımına sunuldu.

2019-2020 zahire döneminde kullanılmak üzere, zahire üreticilerinin, Koopbank aracılığıyla kullanacakları gübre kredilerine uygulanacak faiz oranı yalnızca %7.75 olacak. Kredi, Koopbank’ın yanı sıra köy kooperatifleri aracılığı ile de alınabilecek.

 

SON BAŞVURU 31 ARALIK

İmzalanan protokol çerçevesinde çiftçilere taban ve üst gübre için “Kimyevi Gübre Kredisi” düşük faiz ile veriliyor. Çiftçiler, taban gübresi için dönüm başına 25 kilogram olacak şekildeki gübreyi 31 Aralık 2019'a kadar alabilecek. Öte yandan üst gübre içinse, dönüm başına 15 kilogram olacak şekilde, 15 Mart 2020'ye kadar üst gübreyi temin etmek kaydıyla kredi kullanabilecek.

Kimyevi gübrenin, Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi veya kimyevi gübre satışı yapan firmalardan sağlanması gerekiyor. Kredinin devlet desteği bölümü, Faiz Destek Fonu'ndan karşılanırken, krediler yine Koopbank’ın yanı sıra köy kooperatiflerinden alınabilecek.


Koopbank 60. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.  9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan banka, bugün bankacılık sektörü içindeki en büyük finansal kuruluş olma özelliğini sürdürüyor.

 

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank'ın 60. kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, 1959'da tek şube ile kurulan bankanın ülke geneline yaygın 20 şubesi, bilançosunun aktif büyüklüğü ve mevduat sıralamasındaki yeriyle ülkenin en büyük finansal kuruluşu olduğunu kaydetti.

Koopbank’ın bankacılık sektörünün tek başına beşte birini temsil ettiğine dikkat çeken Ataman, bankanın 7 milyar Türk Lirasını aşan bilanço büyüklüğü, 400 milyon Türk Lirasına yaklaşan öz kaynakları ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

125,000’i aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Genel Müdür Ataman, bankanın Kuzey Kıbrıs’ın lider finansal kuruluşu olarak ülke insanı ile kol kola büyüdüğünü ve 60 yıldır her evin bir parçası olduğunu söyledi.

 

“Ülkemizin gelişimine tanıklık ettik”

Koopbank’ın kuruluşundan bu yana geçen 60 yılın anlamını iyi kavrayabilmek için onun hangi misyon ve şartlarda kurulduğuna iyi bakılması gerektiğini belirten Ataman, Koopbank’ın gelişim sürecinin ülke gelişimi ile paralellik gösterdiğini vurguladı. “Bir banka düşününüz ki ülkesinin tarihi dönemeçlerinin tümüne tanıklık etmiş olsun. Zor zamanlarının gerektirdiği dayanışma kültürüyle yoğrulup, bu kültürü geçen yıllarla pekiştirerek yarım asır sonrasına taşısın. Ülkesinde tarımdan, sanayiye, ticaretten, eğitime gelişen tüm sektörlerde kilometre taşı olsun ve ülkesinde kazandığını sadece ülkesi ile paylaşsın. Sonra, bir halk düşününüz ki, bu bankaya öyle çok güvensin ki, onu ülkesinin en önemli bankası yapsın. Biz işte böyle dönemeçleri geçip bugün 60. kuruluş yıl dönümümüzü gururla kutluyoruz” dedi.

 

“Koopbank güvenin eseridir”

Koopbank’ın 1959’da kooperatiflerin ortaklığıyla kurulduğunu belirten Ataman, kooperatiflerle olan ilişkilerinin önemini de vurguladı. “Bugün KKTC'de faaliyet gösteren her kooperatif bizim üyemizdir, daha doğrusu bankamızın sahipleridir. Bu banka toplumun kalkınmasına kooperatifler aracılığıyla ve onlarla birlikte yön vermek misyonuyla kuruldu ve  60 yıllık süreç içerisinde kendi kültürel değerlerini, iş yapma tarzını, ekonomik misyonunu ve istikrarlı iş anlayışını koruyarak çok ciddi noktalara ulaştı” dedi.

Koopbank’ın halkın ona duyduğu güveni temsil ettiğini ve bunun bir rastlantı olmadığına dikkat çeken Ataman, ülkedeki mevduatın beşte birinin, rakamsal olarak 6.5 milyar Türk Lirasının Koopbank’a emanet edilmiş olunmasının, duyulan güvenin en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

 

“Zor anda da yanında olmak bizim temel erdemimiz”

Ülkenin son bir yıldır ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ataman,  “bir banka olarak ticari hedeflerimiz, karlılık isteğimiz mutlaka vardır, ancak yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunların hiçbirinin ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olmadığını aşılamıştır” dedi. Koopbank’ın yıllardır ülkesinde kazandığını kendi insanı ile paylaşan ve sonuçta onların mutluluğuna ortak olan bir banka olduğunu vurgulayan Ataman, “ancak gün geldiğinde de onların zor anında yanlarında olmak temel erdemimizdir” şeklinde konuştu.

 

“Ülkemizin öz varlığını sakınmamız gerek”

Koopbank’ın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki faaliyet alanları ile artık kamuya mal olmuş bir kurum olduğuna dikkati çeken Ataman, "Kamuya mal olmuşluğu, Koopbank’ın bu ülkenin öz varlığı olması diye ifade ediyorum. Diğer taraftan ise, kamu eliyle yönetilmemiz nedeniyle zaman zaman çeşitli mecralarda farklı yorumlara maruz kalıyoruz. Unutulmamalıdır ki Koopbank bu ülkenin zor zamanlarında halkı tarafından kurulmuştur, sahipleri halktır. 60 yıllık süreç içerisinde ülkemizde yaşam şeklimizden siyasete, sosyal ve kültürel eğilimlerimize kadar değişiklikler olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Ancak ne değişirse değişsin Koopbank bu ülkeye ve insanına aynı kararlılık ve samimiyetle hizmet etmeye, değer kazandırmaya devam etmiştir ve edecektir.  Değişen süreçlerde ülkemizin ekonomisinin istikrarı neyi gerektiriyorsa, kısa dönemli kazançlar ya da fırsatçılıkları düşünmeden hareket etmiştir, hep edecektir de. Bu, kooperatif kültürünün bir parçasıdır ve herkesin bu kültürü ve bu kültürün en değerli ürünü olan Koopbank’ı gözünü sakınır gibi sakınması gerekir” dedi.

 

“Ana görevlerimizden biri tarım ve hayvancılık sektörünü desteklenmek”

Genel Müdür Ataman, ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek,  bu alanda etkin ve eksiksiz bir hizmet verildiğini,  tarım ve hayvancılık sektöründeki kredilerin büyük bir kısmının Koopbank tarafından sağlandığını söyledi. Bu kapsamda,  Koopbank ve iştirakleri olan Zirai Levazım Kooperatifi, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün üreticilere ve toplumun bütün katmanlarına hitap eden, destek veren ve onlarla birlikte yürüyen büyük bir camia haline geldiğini söyledi.  Ataman, bankanın mali iştiraki olan Şeker Sigorta ile sigortacılık sektöründe de yer aldıklarını, Şeker Sigorta’nın ülke geneline yayılmış geniş acente ağı ve kanıtlanmış üst seviyedeki müşteri memnuniyeti ile sektörünün öncü şirketlerinden biri olduğunu belirtti.

 

“Destek Kart” çiftçi ve hayvancıya tam destek için hazır

Genel Müdür Ataman Koopbank’ın misyonu gereği kooperatifleri hizmetleri ile destekleme ve onların üyesi olsun veya olmasın tüm çiftçi ve hayvancının yanı başında olma görevini hiç sapmadan yıllardır sürdürdüğünü belirterek, bu amaçla yeni çıkarmış oldukları “Destek Kart” konusunda da bilgi verdi. “Destek Kart” ile tarım ve hayvancılık için tüm girdilerin ve gereksinimlerin karşılanabileceğini, bu amaç için çiftçi ve hayvancılara özel limit tahsis edileceğini belirten Ataman, anlaşmalı tedarikçilerden yapılacak alışverişlerin sıfır faiz ile altı ay vadeye kadar geri ödenmesine imkân tanınacağını kaydetti.

 

“Kamu borçlarının tahsili öncelikli hedefimiz”

2018 sonu ve 2019’un ilk yarısındaki finansal veriler üzerinden değerlendirme yapan Ataman, 2018 yılı için temel bütün kalemlerde, büyüme, karlılık, aktif kalitesinin korunması ve sermaye yönetimi açısından belirlemiş oldukları hedeflerle tutarlı sonuçlar elde ettiklerini, 2019 yılı için ise izlenen politikalarla yılın başında hazırlamış oldukları iş programının hedeflerine uygun bir performans yakaladıklarını ifade etti.

 

Koopbank’ın ilerleyen süreçteki hedefleri konusunda da açıklamada bulunan Ataman, “şu anda en önemli önceliğimiz kamunun bankamıza olan borçlarının bir program dahilinde tahsili yönündeki çalışmaları hızla sonuçlandırmak. Kamu borçlarına yapılacak olan her bir tahsilat dönüp bu toplumun daha ileriye doğru gelişmesi için yatırıma ve halkımızın ihtiyaçlarını çok daha düşük maliyetli krediler ile sağlanması yönünde önemli bir destek olacaktır” şeklinde konuştu.

 

“Koop Arena’yı topluma kazandırmayı amaçlıyoruz”

Ülkeye bir spor kompleksi kazandırmak için uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını belirten Ataman,  önümüzdeki dönem için planlarının “Koop Arena” adını verecekleri hem bankanın Koop Spor bünyesindeki basketbol takımlarının kullanabileceği hem de diğer tüm spor dallarındaki takımların yararlanabileceği bir tesis yaratmak olduğunu belirtti. 

 

“Kooperatiflerin sürdürülebilirliği riske atmamak gerek”

Tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğunu, ülkede de bir devlet politikası olarak kooperatifçiliğin destekleneceği yönündeki planların sık sık açıklandığını belirten Ataman, atılacak adımların özellikle mevcut sistemin dinamiklerini beslemesi gerekliliğine dikkat çekti. Çiftçi ve hayvancıların finansmana hızlı ve basit bir şekilde erişiminde köy kooperatiflerinin öneminin çok büyük olduğunu, ancak son yıllarda kooperatifçilik adına talihsiz bazı gelişmelerin yaşanmakta olduğunu ve zahire ürün ödemelerinin kooperatif sistemi dışında yapılması uygulamasının köy kooperatiflerine telafisi olanaksız zararlar verdiğini ifade etti.  Ataman, toplumun bir parçası olan kooperatiflerin sürdürülebilirliği için onları bu tür risklerden sakınmak gerektiğini belirtti.

 

“Her alanda topluma hizmet etmek misyonumuzun bir parçası”

Koopbank’ın bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spora da büyük katkı sağladığını belirten Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor’un ülke basketboluna renk katarak büyük başarılara imza attığını belirtti. Ataman, son 4 senedir faaliyete geçirdikleri basketbol akademisi ile çocukları ve gençleri sporun içine çekmekte ciddi bir gayret gösterdiklerini ve başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi. Ataman, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri kompozisyon yarışması ile de çocukların hayallerinin paylaşılmasına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

 

“Sahip olduğumuz değerlerin korunması ve daha iyi noktalara getirilmesi için çalışıyoruz”

Koopbank’ın 60 yıldır bu topraklara sahip çıkarak, halkı ile birlikte çalışıp, üreten büyük bir aile olduğunu vurgulayan Genel Müdür Ataman, şubeleri ve tüm ülkeyi saran kooperatif ağı ile her kesime, her bireye ve sektöre en üst seviyede hizmet sunulmasında görev alan, bankayı bugünlere taşıyan kooperatifçilere,  bankanın geçmişteki ve bugünkü çalışanlarına ve Koopbank'a üretimini, birikimini, emeğini ve hayallerini emanet eden herkese teşekkür etti.


ŞUBAT - 2019

KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI 3. KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI:

  Yarışmanın İsmi ve Teması: “Birikim”

Yarışmanın Amacı: İlkokul öğrencilerinin birikim bilincini tanıması ve çocukların hayallerini de içeren kompozisyon sayesinde açık ve etkili anlatım ile kendilerini ifade etmesi amaçlanmaktadır.  

Hedef Kitle: Tüm ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencileri.    

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Tüm ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.
 2. Konu, öğretmenler tarafından A4 kağıtlara el ile yazdırılacaktır.
 3. Kompozisyonlar sınıf öğretmenleri gözetiminde kendi sınıflarında tüm okullarda bir ders saati süresince yapılacaktır.
 4. Okullarda yapılacak yarışma sonrasında okul jürisi yazılan kompozisyonlar arasından değerlendirme yaparak, her okulunu en iyi kompozisyonları 10’unu aşmamak koşuluyla seçici kurula gönderecektir.
 5. Seçici kurula gönderilecek kompozisyonlarla birlikte katılımcı öğrencilerin isim, soyisim, sınıf, kompozisyon adı ve kompozisyon sahibi öğrencinin öğretmeninin adı, bir tablo şeklinde Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’ne elden veya taahhütlü posta ile zarf içinde gönderilmelidir.
 6. Okul yöneticileri, teslim tarihinde Lefkoşa’da bulunan Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’ne ulaşması koşulu ile bankanın şubeleri aracılığıyla da kompozisyonlar Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’ne gönderilebilir.
 7. Okulları yarışmaya katılmayacak olan öğrenciler bireysel olarak yarışmaya katılabilirler. (Bireysel katılım, okulun katılmaması durumunda geçerli olacaktır. Aksi takdirde bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır.)
    Değerlendirme
 1. Değerlendirme Koopbank’ın alanında uzman seçici kurul üyeleri tarafından yapılacaktır.
 2. Seçici kurul üyeleri kompozisyonları 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir.
 

Ödüllendirme

Yarışmaya katılan ve okul jürisinden geçen tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. Dereceye giren ilk 3 öğrencinin ve 3 mansiyon alan öğrencinin okuluna plaket verilecektir. Yarışmada başarı elde eden öğrencilerin öğretmenlerine de başarı sertifikası verilecektir.    

Ödül:

Yarışma Birincisinin Ödülü: Dizüstü Bilgisayar, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Yarışma İkincinin Ödülü: Tablet Bilgisayar, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Yarışma Üçüncüsünün Ödülü: Tablet Bilgisayar, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 1: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 2: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 3: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket  

YARIŞMA TAKVİMİ:

Bilgilendirme: 28 Şubat 2019’a kadar tüm ilkokullara yapılacaktır.

Teslim: 21 Mart 2019, Perşembe.

Kazananların Saptanması: 4 Nisan 2019, Perşembe.

Ödül Töreni: 12 Nisan 2019, Cuma.    

YARIŞMA JÜRİSİ:

 • Oshan SABIRLI (Koopbank İletişim Uzmanı)
 • Esen BAHADIR (Eğitim Denetmeni)
 • Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ

 • Koopbank'ın Anneler Günü kampanyası çerçevesinde Tam Cumhuriyet Altını kazanan 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐦𝐮𝐦 ve 𝐊𝐨𝐨𝐩𝟐𝟒 kart talihliler belirlendi. Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile kazanan Koopbank müşterileri şu isimler oldu;

  1- Gürcem Peyman

  2- Janet Kırçay

  3- Doğan Türkal

  4- Elçin Erdem

  5- Çilem Yürekli Beyatlı


  Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 7 Temmuz Cumartesi günü Uluslararası Kooperatifler Günü’nü (#coopsday) kutluyor. Her yıl farklı bir tema ile Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü’nün 2018 teması “mal ve hizmetlerin sürdürülebilir tüketimi”, sloganı ise “Kooperatifçilik Yoluyla Sürdürülebilir Toplumlar” şeklinde belirlendi.

  HEDEF: FARKINDALIK

  Birleşmiş Milletlerin tahminine göre dünyada 800 bini aşkın kooperatif ve 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ekonomik hayatın güçlenmesinde ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Ülkemizde ise 100 yılı aşkın bir tarihi olan kooperatifçilik, günümüzde eğitimden, esnaf birliklerine, tarımdan hayvancılık ve çiftçiliğe, finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce vatandaşımıza hizmet veriyor. Kooperatifçilik hareketi üzerine farkındalık yaratılması hedefi ile kutlanan “Uluslararası Kooperatifler Günü” çerçevesinde, ülkemizin yanı sıra tüm dünyada da farkı tören ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

  ATAMAN: ÜRETTİKÇE VARIZ

  Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, Koopbank’ın örgün yapısı ve iştirakleri ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin(ICA) bir üyesi olarak Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladığını kaydetti. Ataman, 2018 temasının üretime vurgu yaptığını ve üretimin toplumların olmazsa olmazı olduğunu, toplumların ürettikçe var olabileceğini sözlerine ekledi.

  Ataman, ülkelerin ve insanların refahlarının doğal kaynakların zenginliği, üretim çeşitliliği ve üretim alt yapısı ile doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, Koopbank’ın kurulduğu günden bu yana başta köy kooperatiflerine sağlanan finansal kaynak ile Kıbrıs Türk halkının, çiftçi ve hayvancısının en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekti.

  “KOOPERATİFÇİLİK YOLUYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMLAR”

  Koopbank Genel Müdürü Ataman KKTC'de faaliyet gösteren her kooperatifin Koopbank’ın üyesi olduğunu, bu şekliyle Koopbank’ın ülkemizdeki aktif kooperatiflerin bir üst birimi olarak da faaliyet gösterdiğini vurguladı. Tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğunu, ülkemizde de hükümet temsilcileri tarafından kooperatifçiliğin destekleneceği yönündeki planların açıklandığını belirten Ataman, atılacak adımların özellikle üretime dayalı kooperatifçilikte finansmana erişimden başlayarak ürünün satımı ve sağlanan finansmanın geri ödenmesi yoluyla çalışan mevcut sistemin dinamiklerini beslemesi gerekliliğine dikkat çekti. Ülkemizdeki çiftçi ve hayvancıların finansmana hızlı ve basit bir şekilde erişiminde köy kooperatiflerinin öneminin çok büyük olduğunu, ancak iki hafta önce başlatılan ve ülkemizde kooperatifçilik adına talihsiz bir gelişme olarak adlandırdıkları zahire ürün ödemelerinin kooperatif sistemi dışında yapılması uygulamasının köy kooperatiflerine telafisi olanaksız bir zarar vereceğini savundu. Ataman, Uluslararası Kooperatifler Günü’nün “Kooperatifçilik Yoluyla Sürdürülebilir Toplumlar” sloganın özellikle sürdürülebilirliğe dikkat çektiğini, bu bağlamda toplumun bir parçası olan kooperatiflerin sürdürülebilirliği için onları bu tür darbelerden sakınmak gerektiğini belirtti.

  “KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ İÇERİSİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ”

  Ataman yaptığı açıklamada, ülkemizde kooperatifçiliğin 1909 yılına dayanan çok eski bir tarihe sahip olduğunu, günümüze kadar kooperatifçiliğin ciddi bir gelişim gösterdiğini söyledi. Türk kooperatiflerine hizmet vermek üzere Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın 1959’da kurulduğunu, gelecek yıl 60. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını ve bunun Kıbrıs Türk kooperatifçilik hareketi içerisinde önemli bir dönemeç olduğuna vurgu yaptı.

  Gerek Koopbank gerekse ülkemizdeki tüm kooperatiflerin halktan ve üyelerinden aldıklarını yine onlarla paylaşan bir yapıda faaliyet gösterdiklerini, üreticiden başlayarak toplumun tüm bireylerine kadar uzanan bir yelpazede ihtiyaç duyulan kaynak ve girdiyi onlarla buluşturduklarını belirten Ataman, bir yüzyıla dayanan bu hizmet zincirinin toplum için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu ve tüm kesimlerin bu sistemi gözü gibi sakınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

  Kemal Ataman “gelinen noktada Koopbank öz kaynakları, mevduat ve plasman hacmi, yarattığı katma değer ve devlete doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı vergilerle ülkemizin lider bankası konumundadır. Aktif büyüklükte uzun senelerden beri KKTC'nin en büyük finansal kuruluşu konumundadır” dedi.

  “KOOPERATİFLERİMİZ ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ TEMSİLİYET SAHİBİ”

  Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman açıklamasında, “Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) Kıbrıs adasında ikisi güneyde ve Kuzey Kıbrıs’ta Koopbank’ın yanı sıra ICA’ya üyeliği yakın geçmişte onaylanan Memurlar Kooperatifi(ME-KOOP) olarak iki üyesi bulunuyor, DAÜ-KOOP ise üyeliğe başvurada bulunmuştur. Koopbank ailesi olarak ağ içerisinde aktif görev almaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyoruz” dedi. Ataman, Koopbank’ın uluslararası alanda önemli bir temsiliyete sahip olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, bunun Kıbrıs Türk Kooperatiflerinin uluslararası arenada varoluşunun ispatı olduğunu ve Uluslararası Kooperatifler Günü’nü bu vesile ile ülkemizde de kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.


  HEPi - Kıbrıs'ın Mobil Cüzdanı

  Uygulamayı hemen indir, mobil cüzdan hesabına para aktar ve QR kod ile paraya, karta, POS cihazına dokunmadan temassız ödemeye başla!

  Hemen İndir

  En Son Yeniliklerimiz

  2022'nin En Güzel Hediyesi Optimum'la Bu Yıl Sizin Olsun.
  Koopbank 13. Maaş Kredisi ile İhtiyaçlarınızı Ertelemeyin
  Koopbank'la Çiftçi ve Hayvancılarımız Rahat Bir Nefes Alıyor.
  Faiz Destekli Tohumluk Materyali Kredisi
  Küçükbaş Hayvan Üreticilerimize ''0'' Faizli Yemlik Destek Kredisi
  Faiz Destekli Gübre Kredisi