Menu

“Koopbank 63’üncü yılını kutluyor. Nesilden nesile hep daha iyiye”

Koopbank 63’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan banka, bugün ülkemiz bankacılık sektörünün en tepesindeki finansal kuruluş olma özelliğini sürdürüyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank'ın 63’üncü kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, 9 Eylül 1959'da tek şube ile kurulan bankanın ülke geneline yaygın 20 şubesi, gerek mevduat ve kredi hacmi gerekse bilanço büyüklüğü ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Koopbank’ın bankacılık sektörünün tek başına beşte birine yakınını temsil ettiğine dikkat çeken Ataman, 19 milyar Türk Lirasına yaklaşan bilanço büyüklüğü, 1.3 milyar Türk Lirası öz kaynakları ile bankanın KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu belirtti. 145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Genel Müdür Ataman, bankanın kurulduğu ilk günden itibaren halkıyla birlikte bu topraklara sahip çıkan, geleceği birlikte büyüten bir aileyi temsil ettiği söyledi.

“KOOPBANK’IN VARLIĞI KUZEY KIBRIS İÇİN ELZEM"

Koopbank’ın 63 yılı geride bırakarak emin adımlarla, güçlü ve sağlam bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Ataman, “yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel süreçlere, teknolojik değişimlere, dönüşümlerine tanıklık eden bu banka, hep ülkesinin yanında olmuştur. Her dönem kendisine o günün şartlarında önemli bir fonksiyon yüklenmiştir ve yüklenen tüm bu sorumlulukları eksiksiz yerine getirmiştir. Bunun değeri büyüktür. Bu nedenle Koopbank’ın varlığı bu ülke için, ekonomisi için son derece önemlidir." dedi.

“Bize emanet edilenler Koopbank’a olan güvenin temsiliyetidir”

Koopbank’ın 1959’da kooperatiflerin ortaklığıyla kurulduğunu belirten Ataman, “Bugün KKTC'de faaliyet gösteren her kooperatif bizim üyemizdir, daha doğrusu bankamızın sahipleridir. Bu banka toplumun kalkınmasına kooperatifler aracılığıyla ve onlarla birlikte yön vermek misyonuyla kuruldu ve 63 yıllık süreç içerisinde kendi kültürel değerlerini, iş yapma tarzını, ekonomik misyonunu ve istikrarlı iş anlayışını koruyarak çok ciddi noktalara ulaştı” dedi. Toplum nezdinde Koopbank’ın güven ile özdeşleşen bir marka olduğuna ve bunun bir rastlantı olmadığına da dikkat çeken Ataman, ülkedeki mevduatın en büyük payına karşılık gelen 16 milyar Türk Lirasının Koopbank’a emanet edilmiş olmasının bankaya duyulan güvenin en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

“Bütün özkaynağını bu ülkeden kazanmış bir banka olarak ülkemize KARŞI sorumluluklarımızı iyi biliyoruz”

Ülkenin son iki buçuk senedir gerek pandemi nedeniyle gerekse ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ataman, “Ne ticari hedeflerimiz, ne de kârlılık isteğimiz ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olamaz, yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunu aşılamıştır” dedi. Koopbank’ın şimdiye kadar tüm imkânlarını, kaynaklarını, tecrübelerini ve birikimlerini hep ülkenin ekonomisinin yararına kullandığı söyleyen Ataman, “Bizim yaklaşımımız toplumun sadece refahını paylaşmak değil, zorluklarını da paylaşmaktır. Bütün öz kaynağını bu ülkeden kazanmış bir banka olarak bu ülkeye olan borcumuzu, sorumluluklarımızı iyi biliyoruz” dedi. Zor dönemlerde sergilenen yaklaşımların kimin bu ülkeye ne kadar bağlılığının olduğunu ortaya çıkardığını belirten Ataman, “ödeme gayreti içinde olduğunu hissettiğimiz, bir başka deyişle iyi niyetli tüm müşterilerimiz bizden ne destek istemişlerse tüm imkânlarımızı seferber ederek yerine getirdik.  Müşterilerimiz bizim hangi durumda, nasıl davrandığımızı, içinde buldukları süreçten banka olarak hiçbir zaman fayda sağlamaya çalışmayacağımızı biliyorlar. Kurulduğumuz günden beri süregelen bu samimi yaklaşımımızın değerini, önemini hissettiklerine inanıyoruz. Bizi olumlu yönde ayrıştıran da budur” dedi.

“Kazancımız ülkemizin kazancınadır”
2021 sonu ve 2022’nin ilk yarısındaki finansal veriler üzerinden değerlendirme yapan Ataman, 2021 yılı için temel bütün kalemlerde, büyüme, kârlılık, aktif kalitesinin korunması ve sermaye yönetimi açısından belirlemiş oldukları hedeflerle tutarlı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Bankanın aktif kalitesi açısından da olumlu yöndeki ilerlemesini sürdürdüğünü ifade eden Ataman, geçmişten gelen bazı sorunlu kredilerin teker teker peşine düşülerek tahsili yönünde büyük yol kat edildiğinin altını çizdi.

2022’nin ilk altı aylık finansal sonuçlarına ilişkin olarak da Koopbank’ın sektör içindeki lider pozisyonunu ve yıllardır süregeldiği şekilde yüzde 20 seviyesinde sağlıklı bir sermaye yeterlilik rasyosunu koruduğunu kaydetti. Ataman, “Öz kaynak büyüklüğümüz ve sermaye yeterliliğimiz toplumdan aldığımızı toplumla paylaşma, bu ülkeye katkı sunma yönündeki yaklaşımımızın devamı açısından bizim için çok önemlidir, değerlidir. Başarılı sonuçlarımızda her alanda benimsediğimiz sağduyulu, dengeli ve kısa dönem getirilere odaklanmak yerine, uzun vadeyi esas alan vizyonumuzun önemli payı olduğuna inanıyorum” dedi.

Kredilerdeki daralmanın bu özel dönemde normal karşılanması gerektiğini ifade eden Ataman, ekonominin çarklarının istenilen şekilde dönmeye başlamasının birçok sektörde belli bir süre daha alacağını ve bu süre zarfında hep beraber bu sıkıntıları paylaşarak aşmak zorunda olduklarını, gerek avantajlı krediler gerekse yapılandırmalarla piyasayı desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yıllardır öncelikli hedefleri olan kamunun bankaya olan borçlarının ödenmesi konusunda da somut adımlar atıldığına dikkat çeken Ataman, “Son üç yılda devletimiz 550 milyon Türk Lirası ödeme yaptı, daha da önemlisi ödemeler artık bir rutin çerçevesinde devam etmektedir. Kamu borçlarına yapılacak olan her tahsilat sonuçta bu toplumun daha ileriye doğru gelişmesi için yatırıma dönüşecek, halkımızın ihtiyaçlarını çok daha uygun maliyetli krediler ile sağlamak yönünde önemli bir destek olacaktır.  Kazancımız ülkemizin kazancınadır” şeklinde konuştu.

“Dijitalleşme ve teknolojiyi en doğru şekilde kullanma konusunda sektöre liderlik EDİYORUZ”

Genel Müdür Kemal Ataman, yeni iş modelleri üreterek değişen koşullara adapte olma, teknolojiyi çok etkin şekilde kullanma ve öncülük etme konusunda da geleneksel olarak ayrıcalıklı bir konuma sahip olduklarını; ülkedeki ilk yerel ATM olan KOOP24’lerden başlayarak, telefon bankacılığında, internet bankacılığında neler yapıldıysa, şimdi de en yenilikçi, en hızlı ve en kolayı sunacak şekilde teknolojiye yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Küresel ekonomideki bilinen tüm değerleri değiştirecek şekilde dünyanın hızla dijitalleştiğine dikkat çeken Ataman, Koopbank’ın sektördeki kılavuz rolünü bu alanda da sürdürdüğünü söyledi.  Genel Müdür Ataman, bu yıl içinde yeniledikleri “KOOP CEP” mobil bankacılık uygulamasının hem görünümü hem de marifetleriyle olağanüstü bir beğeni kazandığını söyledi.  Ödeme sistemleri alanında da sektörde söz sahibi bankalardan biri olduklarını, mobil cüzdan uygulaması ‘HEPi’ ile ülkeye yepyeni bir ödeme yöntemi kazandırdıklarını ifade eden Ataman, “Artık kartsız çözümlere odaklanılan bir dönemdeyiz, birçok bankacılık hizmetinde ıslak imzaların atılmayacağı, iş döngülerinin dijital platformlar üzerinde gerçekleşeceği bir bankacılığı kendimize hedef seçtik ve buna örnek olacak ürün ve hizmetleri müşterilerle buluşturacağız” dedi. Ataman, Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttükleri “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında da yüzlerce öğrenciye ‘HEPi Student’ mobil cüzdan uygulamasını ve öğrenci banka kartı olan ‘Ada Kart’ı sunduklarını belirtti. 

“çalışanlarımız bankamızın EN ÖNEMLİ zenginliğidir”

Tarihsel olarak her dönemde Koopbank’ın çalışanlarına büyük değer verdiğini ve onları her zaman bankanın birer zenginliği olarak gördüğünü vurgulayan Ataman, “son beş senede banka kadrolarını azaltarak daha verimli, daha çevik ve tasarruflu bir yapıya kavuştuk. Yeni personel alımlarında artık tamamen yazılı ve sözlü sınav sistemiyle hem hakkaniyet çerçevesinde hem de nitelik bazında seçilmiş kişilere görev veriyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçlarda, personel politikamızdaki bu radikal değişimler belirleyici oldu. Zaman zaman eleştirildiğimiz oluyor, bilançolar mukayese edildiğinde, personel giderlerimizin diğer bankalara göre daha fazla olduğu görülüyor. Biz çalışanımızı hayat pahalılığına karşı ezdirmiyoruz, makul seviyedeki bir yaşam kalitesini sürdürmesini istiyoruz. Bunu hak ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Ana görevlerimizden biri tarım ve hayvancılık sektörünü desteklenmek”

Genel Müdür Ataman, ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda etkin ve eksiksiz bir hizmet verildiğini, tarım ve hayvancılık sektöründeki kredilerin büyük bir kısmının Koopbank tarafından sağlandığını söyledi. Bu kapsamda, Koopbank ve iştirakleri olan Zirai Levazım Kooperatifi, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün üreticilere ve toplumun bütün katmanlarına hitap eden, destek veren ve onlarla birlikte yürüyen büyük bir camia haline geldiğini söyledi.  Ataman, bankanın mali iştiraki olan Şeker Sigorta ile sigortacılık sektöründe de yer aldıklarını, Şeker Sigorta’nın ülke geneline yayılmış geniş acente ağı ve kanıtlanmış üst seviyedeki müşteri memnuniyeti ile sektörünün öncü şirketlerinden biri olduğunu belirtti.

“KOOPERATİFLERİ REKABETE KARŞI KORUMA BİZİM TAAHHÜDÜMÜZ”

Tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğunu belirten Ataman, “Biz Koopbank olarak kooperatiflere karşı üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Geleneksel olarak yıllardır onlara verdiğimiz hizmetlerin yanında hiçbir karşılık beklemeden finansal teknolojiler alanında da kapsamlı bir hizmet ve destek sunuyoruz. Bugüne kadar kart ve ATM’ler ile internet bankacılığı üzerine yoğunlaşmıştık, artık kapsamı daha da genişlettik” dedi. Genel Müdür Ataman, birçok kooperatifin dışarıdan aldığı çeşitli hizmetleri artık direkt Koopbank üzerinden alarak büyük tasarruf sağladığını, sunulan dijital servisler üzerinden kooperatiflerin artık direkt kendi kullandıkları yazılımlar içinden fatura ödeme, kredi kartı tahsilatı, kooperatifler arası havale ile EÖS ve EFT hizmetlerini kendi müşterilerine sunabilme kabiliyetine kavuştuğunu söyledi. Toplumun önemli bir parçası olan kooperatiflerin sürdürülebilirliği için onları bu tür hizmetlerden yararlandırmanın misyonları gereği olduğunu belirten Ataman, önümüzdeki dönemde çıtayı bir kademe daha yükselterek kooperatiflere veri merkezi hizmetini de sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

“MİLO TEKRAR UÇUŞA GEÇİYOR”

Pandemi nedeniyle ara verilen Optimum kart uçuş mili programı “MİLO”yu çok yakında tekrar başlatacaklarını da belirten Ataman, birikmiş tüm millerin saklandığını, silinmediğini, dört ile çarpılarak kart sahibinin mil havuzuna aktarılarak yeni kampanyanın başlayacağını söyledi. Kart sahiplerine sundukları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki lounge hizmetinin de yenilenen mekânda devam ettiğini sözlerine ekledi.

ŞUBELER YENİLENİYOR

Genel Müdür Ataman, bankanın müşterilerine daha nitelikli ve konforlu bir alanda hizmet sunabilmesini sağlamak amacıyla bazı şubeleri yenilemeye başladıklarını, bazılarının ise hizmet kalitesini artırabilmek için yeni mekânlara taşınacaklarını söyledi. Tamamıyla yenilenen Lefkoşa Yenişehir Şubesinin bu ay içinde faaliyete geçeceğini, Lefkoşa surlar içinde bulunan tarihi şube binasının aslına sadık kalınarak restore edileceğini, Güzelyurt şubesinin ise köklü bir tadilat göreceğini belirtti. Ortaköy ile Girne’deki ve DAÜ’deki birer şubeyi ise yeni, daha geniş mekânlara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

“Her alanda topluma hizmet etmek misyonumuzun bir PARÇASI”

Koopbank’ın sadece ekonomik sonuçları olabilecek faaliyetlerde değil, hayata geçirdikleri eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkeye değer katmaya devam ettiğini belirten Genel Müdür Kemal Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor ile her yaşta gence spor yapma imkânı tanıyan bir yapıyı barındırdıklarını ve ülke basketboluna çeşitli seviyelerde altı takım ile renk katarak büyük başarılara imza attıklarını belirtti.  Ataman, daha önce taahhüt ettikleri şekilde geçen ay kadın basketbolu branşını da bünyelerine dahil ettiklerini sözlerine ekledi. İlkokul çağındaki çocuklara yönelik düzenledikleri geleneksel kompozisyon yarışması ile de çocukların hayallerinin paylaşılmasına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Banka olarak toplumun ihtiyaçlarına da hiçbir zaman duyarsız kalmadıklarını belirten Ataman, ihtiyacı olan her kesimin yanında olduklarını söyledi. Bu yıl içinde ülkeye yeşil alan kazandırmak adına Koopbank Ormanını tesis ettiklerini ve çalışanlarla birlikte fidan dikiminde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması amacıyla Kadın Öyküleri Derneği tarafından yürütülen önemli bir projeye sponsor olduklarını belirten Ataman, ülkenin değerlerinin hayatlarının belgeselleştirilmesine katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

“NESİLDEN NESİLE HEP DAHA İYİYE”

Koopbank’ın 63 yıldır bu topraklara sahip çıkarak, halkı ile birlikte çalışıp, üreten büyük bir aile olduğunu vurgulayan Genel Müdür Ataman, “Önümüzdeki yıllarda da faaliyetlerimizi sağlıklı büyüme ve sürdürülebilir kârlılık ekseninde yürütme hedefindeyiz. İlk günündeymiş gibi heyecanla ve hevesle, hiç yorulmadan çalışmaya, yenilikçi finansal ürün ve hizmetlerle Kuzey Kıbrıs’ın lider bankası olmaya devam edeceğiz. En önemlisi ise, sahip olduğumuz değerleri, kooperatif kültürünü ve samimiyetini sonraki nesillere taşıma azmimizdir” şeklinde konuştu.


 

Koopbank'ın Babalar Günü Kampanyası çerçevesinde Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekilişte 5 adet Akıllı Saat kazanan talihliler belirlendi.

Kazanan müşterilerimizi tebrik eder, hediyelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını dileriz.


 

KOOPBANK 100’NCÜ ULUSLARARASI KOOPERATİFLER GÜNÜNÜ KUTLUYOR

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 100’ncü Uluslararası Kooperatifler Gününü (CoopsDay) kutluyor. Her yıl temmuz ayının ilk cumartesi gününe denk gelen Uluslararası Kooperatifler Günü bu yıl 2 Temmuz tarihinde, “Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’’ (Cooperatives Build a Better World) teması ile kutlanacak.

 Uluslararası Kooperatifler Gününün (CoopsDay) amacı, kooperatifçilik üzerine farkındalığı artırmak ve hareketin uluslararası dayanışma, ekonomik verimlilik, eşitlik ve dünya barışı fikirlerini teşvik etmektir. Kıbrıs’ta bir asırdan uzun süredir devam eden kooperatifçilik, günümüzde tarım ve hayvancılıktan esnaf birliklerine ve finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce kişiye hizmet veriyor.

KOOPERATİF ÜYELERİ DÜNYA NÜFUSUNUN %12’SİNİ TEMSİL EDİYOR

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre tüm dünyada 3 milyonu aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Temsil ettiği kişi sayısına bakıldığı zaman kooperatifler bugün dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri konumundadır. Kooperatifler, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve istikrarlı, kaliteli istihdama, dünya genelinde 280 milyon kişiyle, diğer bir deyişle dünyada istihdam edilen toplam nüfusun %10'una iş fırsatı sağlıyor. Dünya genelindeki ilk 300 kooperatif ve iş ortaklarının cirosu 2 milyar doların üzerindedir.

ÜLKEMİZDE KAYITLI KOOPERATİF SAYISI 216

Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta 216 kayıtlı kooperatif şirketi bulunuyor. Ülkemiz kooperatifleri finans, tarım, hayvancılık, el sanatları, üretimi geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor. Bunların yanında son yıllarda dünyada görülen akıma paralel olarak kurulan kadın kooperatifleri de öne çıkıyor. Kadın kooperatifleri özellikle yerel üretimin gelişmesine, çeşitlendirilmesine ve pazarlanmasına katkı koyuyor, ürünlerin katma değerinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.  2020 yılı verilerine göre banka lisansı ile faaliyet gösteren iki kooperatif bankası dışındaki kooperatiflerin bilanço büyüklüğünün 3 milyar Türk Lirasına yaklaştığı görülüyor.

“KOOPERATİFLER ZOR GÜNLERİN DOSTUDUR”

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğuna dikkat çekerek, özellikle global ekonomik sıkıntıların yaşandığı süreçler boyunca dünya genelinde üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonlarının olduğunu belirtti. Global düzeyde ekonomik sıkıntıların yaşandığı günümüzde kooperatiflerin değerinin bir o kadar daha arttığına vurgu yapan Ataman, üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonlarının olduğunu belirtti. Ataman, kooperatiflerin kriz zamanlarında ortaya koydukları bu yerel yaklaşımlar ile en ihtiyaç duyulan anda içinde bulundukları toplumların yanı başında bulunarak onları desteklediklerini kaydetti.

“KOOPBANK’IN VAZGEÇİLMEZ BİR MİSYONU VAR”

Genel Müdür Kemal Ataman, Koopbank’ın 63 yıldır halktan aldığı ilham ve heyecanla her evin bir parçası olmaya devam ettiğini kaydetti. Ataman, gerek ülkemiz, gerekse dünyanın geri kalanı için kooperatifçiliğin önemine dikkat çekerken, Koopbank’ın ülkemizdeki aktif kooperatiflerin bir üst kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini, kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde Koopbank’ın vazgeçilmez bir misyonunun olduğunu vurguladı. Ataman, çağa uygun şekilde dijital alanlarda kaydedilen yenilikler ve hizmet koşullarının yeniden inşa edilmesi ile toplum ihtiyaçlarına cevap vermeyi ilke edinen bir kooperatif kuruluşu olduklarını ifade etti.

BU YILKI TEMA: KOOPERATİFLER DAHA İYİ BİR DÜNYA KURAR

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 2022 yılı için belirlemiş olduğu ‘’Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’’ teması ile sadece fiziksel inşadan ya da yaratmadan bahsedilmediğine dikkat çeken Ataman, kendi kendine yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, dayanışma, dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve başkalarını önemsemek gibi kapsayıcı değerlerin de daha iyi bir dünya kurma anlamına geldiğini vurguladı. Ataman, Koopbank’ın bu temel inanç doğrultusunda hareket eden bir kooperatif kuruluşu olduğunu ve finans alanındaki sorumluluklarının yanında kültür, spor, doğa ve çeşitli alanlarda sağladıkları mali destekler ile bu yılkı temada belirtildiği şekilde toplum için daha iyi bir dünya yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Genel Müdür Kemal Ataman açıklamasında 100’ncü Uluslararası Kooperatifler Gününü ülkemizde de kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.


30 Mayıs 2022 itibari ile vezne saatlerimiz yukarıdaki gibidir.


HEPi - Kıbrıs'ın Mobil Cüzdanı

Uygulamayı hemen indir, mobil cüzdan hesabına para aktar ve QR kod ile paraya, karta, POS cihazına dokunmadan temassız ödemeye başla!

Hemen İndir

En Son Yeniliklerimiz

Optimum'dan Okul Kampanyası
Koopbank Eğitim Kredisi
Koopbank İhtiyaç Kredisi