Menu

Koopbank İlk Evim Kredisi

Programdan Kimler Yararlanabilir:

 • İlk defa konut sahibi olacak gerçek kişilerin konut alımları ile tek konutu olup, depreme dayanaklı olmamasından ötürü yıkılıp yeniden yapılacak konutların finansmanı amacı ile kullandırılacaktır.

Programda Aranacak Şartlar:

 • KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve son bir yıl içerisinde adına kayıtlı bir konutu devretmemiş olması,
 • Hane geliri aylık net 110.000 TL’yi geçmeyen,
 • 18 yaş üstü,
 • Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının emekli sandığına veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sosyal Sigortalar Sistemine aktif kaydı olan ve başvuru tarihinden önceki son 6 ay süresince prim yatırımı bulunan,
 • KKTC vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Yıkılıp yeniden yapılacak konutların finansmanı için kullandırılacak olan kredilerde, hane gelir şartı ve aktif sigorta veya emekli sandığı kaydı aranmayacaktır.

 Kredinin Para Cinsi:

 • Türk Lirası (TL)

 Başvuru Tarihi:

 • Krediye başvurular 26 Temmuz 2023’de başlayacaktır.

 Kredi Limiti:

 • Her bir kişiye kullandırılabilecek kredi tutarı 1.200.000.-TL’yi geçmemek üzere;

a) Konut kredilerinde satın alınacak konutun değerinin azami %80’i,

b) Yıkılıp yeniden yapılacak olan konutlarda, yapılacak konutun Mimar ve Mühendisler Odası tarafından belirlenen güncel birim maliyetleriyle bulunacak tutar kadar olacaktır.

Kredinin Faiz Oranı:

 • Krediniz %12 yıllık sabit faiz oranı ile kullandırılacaktır.

Kredinin Vadesi:

 • Kredi, aylık eşit taksitli ve azami 120 ay vadeli olacaktır.

Kredinin Kullandırımı:

 • Krediniz hesaben kullandırılabilir.

Kredinin Masrafı:

 • Faiz + BSİV dışında herhangi bir komisyon, damga pulu ve benzeri masraf ödemezsiniz.

Kredinin Teminatı ve Sigorta:

 • Kredi teminat ve sigorta işlemlerinde Bankamız kredi mevzuat kriterleri geçerlidir.

Talep Edilecek Belgeler:

a) Konut Alımı:

Konut alımı finansmanı için kullandırılacak kredilerde Bankamız kriterleri doğrultusunda talep edilmesi gereken belgelere ek olarak;

 • Hanede yaşayan gerçek kişiler adına Tapu ve Kadastro Dairesi’nde kayıtlı konut bulunmadığını ve son bir yıl içerisinde herhangi bir konutu elden çıkarmadığını gösteren Tapu ve Kadastro Dairesi’nden alınmış araştırma (search) belgesi,
 • Satın alınacak konuta ait koçan, koçan, yoksa satıcı ile yapılmış olan Topu ve Kadastro Dairesi’ne kaydedilmiş Satış Sözleşmesi.
 • Satın alınacak konut için gayrimenkul değerlendirme raporu,
 • Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Emekli Sandıklarına aktif kayıtlı olduğu ve son 6 aylık süreyle prim yatırımı olduğunu gösteren belge aslı,
 • Hane gelir beyanı ve tevsik edici belgeler,
 • Muhtarlıktan alınmış ikametgâh belgesi ile aynı hanede ikamet eden kişileri gösterir belge (alınan belgelerin pullanmış olması gerekmektedir)
 • Beyanname — Taahhütname (Ek-1)
 • Satın alınacak olan konuta yapılacak olan deprem riskini de içeren sigorta poliçesi, eğer poliçe bulunmuyorsa deprem riskini de içeren sigorta yapılabileceğine dair Şeker Sigorta (Kıbrıs) ’den alınan belge.

b) Yıkılıp Yeniden Yapılacak Konut:

Yıkılıp yeniden yapılacak konutların finansmanı için kullandırılacak kredilerde Bankamız kriterleri doğrultusunda talep edilmesi gereken belgelere ek olarak;

 • Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nden alınmış konutun zorunlu yıkılması gerektiğini gösteren rapor,
 • Yeniden yapılacak olan konuta ait proje onayı,
 • Hanede yaşayan gerçek kişiler adına Tapu ve Kadastro Dairesi‘nde yıkılacak konut haricinde kayıtlı konut bulunmadığını ve son bir yıl içerisinde herhangi bir konutu elden çıkarmadığını gösteren Tapu ve Kadastro Dairesi’nden alınmış araştırma (search) belgesi,
 • Muhtarlıktan alınmış ikametgâh belgesi ile aynı hanede ikamet eden kişileri gösterir belge (alınan belgelerin pullanmış olması gerekmektedir)
 • Beyanname — Taahhütname (Ek-1)
 • Mimar ve Mühendisler Odasından alınan onaylı projenin keşif ve maliyet raporu
 • Yeniden yapılacak olan konutun, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanarak inşaatının bittiğine ilişkin belediyeden alınan belgeyi Bankaya sunacağına yönelik taahhütname (Ek-1)

 Programdan Kimler Yararlanamaz:

 • Kredi talebinde bulunan kişiler ve kefillerinin bankalarda “Tahsili Gecikmiş Borcu” olanlar.
 • “Çek Yasağında” olanlar.
 • Birinci ve İkinci derece kan ve sıhri (evlenme sonucu ortaya çıkan yakınlık, akrabalık) hısımlardan konut satın alan kişiler.

 

Müşteri Temsilcilerimiz:

Lefkoşa Şubesi: 0539 101 8308  

Mağusa Şubesi: 0548 851 1322 

Girne Şubesi: 0548 885 7690

İskele Şubesi: 0548 840 1246

Güzelyurt Şubesi: 0533 874 3740

 

HEPi - Kıbrıs'ın Mobil Cüzdanı

Uygulamayı hemen indir, mobil cüzdan hesabına para aktar ve QR kod ile paraya, karta, POS cihazına dokunmadan temassız ödemeye başla!

Hemen İndir

En Son Yeniliklerimiz

Optimum ile yapacağınız okul ödemelerinizi ücretsiz 3 taksite bölün.
Haydi Optimum'la Tatile
''milO'' Sizi Uçuran Mil O!