Menu

Faiz Destekli İşletme Kredisi

Kredi Faiz Destek Fonu Programı çerçevesinde belirlenen kullanım şekli ve kuralları: 

Kredinin Kullanım Amacı:

 • Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerinizin ödemesi,
 • 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Yurtiçi alınan mal ve hizmetlerinizin finansmanı
 • Yurtdışından hammadde alımlarınızın ödemesi,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerinizin (vergi, prim vs.) ödemesi,
 • Personel maaşlarınızın ödemesi.
 • Yurtiçi kira bedellerinin ödenmesi

Programdan Kimler Yararlanabilir:

 • KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek ve/veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilir. 

Programdan Kimler Yararlanamaz:

 • Kredi talebinde bulunan kişiler ve kefillerinin bankalarda “Tahsili Gecikmiş Borcu” olanlar,
 • “Çek Yasağında” olanlar ve bunların direktörleri.

Kişi Kredi Limiti:

 • Yıllık cironuzun %10’unu geçmemek üzere, azami 6,000,000.-TL.
 • Yıllık ciro, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulmuş en son mali tablolar dikkate alınarak hesaplanır.
 • Tarım ve hayvancılık ile uğraşıyor veya götürü usulü vergilendirmeden yararlanıyorsanız ciro oranınıza bakılmaksızın 100.000 TL ye kadar.
 • Yıllık cironuz 1,500.000 TL altında ise 100.000.TL ye kadar.

Kredinin Para Cinsi:

 • Türk Lirası (TL)

Kullandırım Süresi:

 • Kullandırım süresi 07 Ağustos 2020 tarihi ile sınırlıdır.

Kredinin Faiz Oranı:

 • Kredinizde ilk 15 ay için faiz oranı %12 olarak uygulanacak, 16’ıncı aydan itibaren TLREF faiz oranına 4 puan eklenerek faiz değişiklikleri 3 ayda bir yapılacak şekilde uygulanacaktır.

Kredinin Vadesi:

 • Kredinizin vadesi 6 (altı) ay ödemesiz olup, toplam 36 aydır. (Ödemesiz dönem dahil).
 • İlk taksit ödeme tarihi kredinin kullandırıldığı tarihi takip eden 6’ncı ayın dolduğu gündür.
 • Talebiniz doğrultusunda ödemesiz süre ve kredinin vadesi daha az uygulanabilir.

Kredinin Kullandırımı:

 • Kredi kullanım amacınıza yönelik olarak, alacaklılarınızın hesabına ödeme olarak yapılır. 
 • 100.000 TL ye kadar kredi limiti olanlara nakden ödeme yapılır.( Fatura, çek, kira sözleşme ibrazı aranmaz.) 

Kredinin Masrafı:

 • Faiz + BSİV dışında herhangi bir komisyon, damga pulu ve benzeri masraf ödemezsiniz.

Kredinin Teminatı:

 • Kredi teminat ve sigorta işlemlerinde Bankamız kriterleri geçerlidir.

Kredi Faiz Destek Fonu’ndan Karşılanacak Faiz Oranı:

 • Krediye uygulanacak olan faiz oranının 3 puanlık kısmı her ay taksit ödendiği zaman Kredi Faiz Destek Fonu’ndan iadesi talep edilerek hesabınıza aktarılacaktır. 

Kredinin Başvurusunda Talep Edilecek Genel Belgeler:

 • Defter hesabı tutan kişilerden Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylı 2019 yılına ait (mali tablolar) “İşletme Hesap Özeti” 2019 yılı onaylı değil ise 2018 yılına ait olanlar kabul edilir. 
 • Bilanço usulü ile kayıt tutan kişilerden Gelir ve Vergi Dairesi’nden 2019 yılına ait onaylı bilanço, kar-zarar cetvelleri ile bunlara ekli tablolar 2019 yılına onaylı değil ise  2018 yılına ait olanlar kabul edilir.
 • 30 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur veya vergi borcu yapılandırılmıştır yazısı. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan borçların ödenmesi maksadıyla, kullandırılacak krediler hariç) 
 • Tüzel kişilerden şirket onay belgeleri ile ana sözleşme ve tüzük

Kredi Amacına Yönelik Talep Edilecek Özel Belgeler:

 • Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilen çeklerin ödenmesi amacıyla talep edilen kredilerde, keşide edilmiş çeklerin dökümü ve bu çeklerin bağlantılı olduğu faturalar,
 • 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren satın aldığınız yurtiçi mal ve hizmet finansmanı amacıyla kullandırılacak kredilerde düzenlenmiş faturaların ibrazı,
 • 14 Mart 2020 – 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmış olduğunuz ödemelerin yapıldığına ilişkin belge,
 • Hammadde alımı amacıyla talep edilen kredilerde, gümrükten hammadde olduğuna dair yazılı belge ve fatura,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına mali yükümlülüklerin (vergi, prim vs.) yerine getirilmesi amacıyla talep edilen kredilerde, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşundan alınmış yükümlülüğü gösteren belge,
 • Personel maaşlarının ödenmesi amacıyla talep edilen kredilerde, maaş bordrosu formatında kişilerin bilgilerini de içeren beyan,

Diğer belgelere ek olarak talep edilecektir.

KOOPBANK Yeni Web Sitesi Yayında

Yenilenmis arayuzu ve zengin icerigi ile Koopbankın Yeni web sitesi yayında.

Site Tanıtımı

En Son Yeniliklerimiz

Optimum'la Aşkı Yaşa
Ödemelerinizi QR Kod İle Yapın, Akıllı Saat Kazanın!
Mobil Cüzdanına Para Yükle, Alışveriş Yap, 2500 TL HEPiCiK Kazan!
Kıbrıs'ın Mobil Cüzdanı HEPi