Menu

“60 yıldır her evin bir parçası olduk”

Koopbank 60. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.  9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan banka, bugün bankacılık sektörü içindeki en büyük finansal kuruluş olma özelliğini sürdürüyor.

 

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank'ın 60. kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, 1959'da tek şube ile kurulan bankanın ülke geneline yaygın 20 şubesi, bilançosunun aktif büyüklüğü ve mevduat sıralamasındaki yeriyle ülkenin en büyük finansal kuruluşu olduğunu kaydetti.

Koopbank’ın bankacılık sektörünün tek başına beşte birini temsil ettiğine dikkat çeken Ataman, bankanın 7 milyar Türk Lirasını aşan bilanço büyüklüğü, 400 milyon Türk Lirasına yaklaşan öz kaynakları ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

125,000’i aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Genel Müdür Ataman, bankanın Kuzey Kıbrıs’ın lider finansal kuruluşu olarak ülke insanı ile kol kola büyüdüğünü ve 60 yıldır her evin bir parçası olduğunu söyledi.

 

“Ülkemizin gelişimine tanıklık ettik”

Koopbank’ın kuruluşundan bu yana geçen 60 yılın anlamını iyi kavrayabilmek için onun hangi misyon ve şartlarda kurulduğuna iyi bakılması gerektiğini belirten Ataman, Koopbank’ın gelişim sürecinin ülke gelişimi ile paralellik gösterdiğini vurguladı. “Bir banka düşününüz ki ülkesinin tarihi dönemeçlerinin tümüne tanıklık etmiş olsun. Zor zamanlarının gerektirdiği dayanışma kültürüyle yoğrulup, bu kültürü geçen yıllarla pekiştirerek yarım asır sonrasına taşısın. Ülkesinde tarımdan, sanayiye, ticaretten, eğitime gelişen tüm sektörlerde kilometre taşı olsun ve ülkesinde kazandığını sadece ülkesi ile paylaşsın. Sonra, bir halk düşününüz ki, bu bankaya öyle çok güvensin ki, onu ülkesinin en önemli bankası yapsın. Biz işte böyle dönemeçleri geçip bugün 60. kuruluş yıl dönümümüzü gururla kutluyoruz” dedi.

 

“Koopbank güvenin eseridir”

Koopbank’ın 1959’da kooperatiflerin ortaklığıyla kurulduğunu belirten Ataman, kooperatiflerle olan ilişkilerinin önemini de vurguladı. “Bugün KKTC'de faaliyet gösteren her kooperatif bizim üyemizdir, daha doğrusu bankamızın sahipleridir. Bu banka toplumun kalkınmasına kooperatifler aracılığıyla ve onlarla birlikte yön vermek misyonuyla kuruldu ve  60 yıllık süreç içerisinde kendi kültürel değerlerini, iş yapma tarzını, ekonomik misyonunu ve istikrarlı iş anlayışını koruyarak çok ciddi noktalara ulaştı” dedi.

Koopbank’ın halkın ona duyduğu güveni temsil ettiğini ve bunun bir rastlantı olmadığına dikkat çeken Ataman, ülkedeki mevduatın beşte birinin, rakamsal olarak 6.5 milyar Türk Lirasının Koopbank’a emanet edilmiş olunmasının, duyulan güvenin en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

 

“Zor anda da yanında olmak bizim temel erdemimiz”

Ülkenin son bir yıldır ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ataman,  “bir banka olarak ticari hedeflerimiz, karlılık isteğimiz mutlaka vardır, ancak yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunların hiçbirinin ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olmadığını aşılamıştır” dedi. Koopbank’ın yıllardır ülkesinde kazandığını kendi insanı ile paylaşan ve sonuçta onların mutluluğuna ortak olan bir banka olduğunu vurgulayan Ataman, “ancak gün geldiğinde de onların zor anında yanlarında olmak temel erdemimizdir” şeklinde konuştu.

 

“Ülkemizin öz varlığını sakınmamız gerek”

Koopbank’ın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki faaliyet alanları ile artık kamuya mal olmuş bir kurum olduğuna dikkati çeken Ataman, "Kamuya mal olmuşluğu, Koopbank’ın bu ülkenin öz varlığı olması diye ifade ediyorum. Diğer taraftan ise, kamu eliyle yönetilmemiz nedeniyle zaman zaman çeşitli mecralarda farklı yorumlara maruz kalıyoruz. Unutulmamalıdır ki Koopbank bu ülkenin zor zamanlarında halkı tarafından kurulmuştur, sahipleri halktır. 60 yıllık süreç içerisinde ülkemizde yaşam şeklimizden siyasete, sosyal ve kültürel eğilimlerimize kadar değişiklikler olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Ancak ne değişirse değişsin Koopbank bu ülkeye ve insanına aynı kararlılık ve samimiyetle hizmet etmeye, değer kazandırmaya devam etmiştir ve edecektir.  Değişen süreçlerde ülkemizin ekonomisinin istikrarı neyi gerektiriyorsa, kısa dönemli kazançlar ya da fırsatçılıkları düşünmeden hareket etmiştir, hep edecektir de. Bu, kooperatif kültürünün bir parçasıdır ve herkesin bu kültürü ve bu kültürün en değerli ürünü olan Koopbank’ı gözünü sakınır gibi sakınması gerekir” dedi.

 

“Ana görevlerimizden biri tarım ve hayvancılık sektörünü desteklenmek”

Genel Müdür Ataman, ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek,  bu alanda etkin ve eksiksiz bir hizmet verildiğini,  tarım ve hayvancılık sektöründeki kredilerin büyük bir kısmının Koopbank tarafından sağlandığını söyledi. Bu kapsamda,  Koopbank ve iştirakleri olan Zirai Levazım Kooperatifi, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün üreticilere ve toplumun bütün katmanlarına hitap eden, destek veren ve onlarla birlikte yürüyen büyük bir camia haline geldiğini söyledi.  Ataman, bankanın mali iştiraki olan Şeker Sigorta ile sigortacılık sektöründe de yer aldıklarını, Şeker Sigorta’nın ülke geneline yayılmış geniş acente ağı ve kanıtlanmış üst seviyedeki müşteri memnuniyeti ile sektörünün öncü şirketlerinden biri olduğunu belirtti.

 

“Destek Kart” çiftçi ve hayvancıya tam destek için hazır

Genel Müdür Ataman Koopbank’ın misyonu gereği kooperatifleri hizmetleri ile destekleme ve onların üyesi olsun veya olmasın tüm çiftçi ve hayvancının yanı başında olma görevini hiç sapmadan yıllardır sürdürdüğünü belirterek, bu amaçla yeni çıkarmış oldukları “Destek Kart” konusunda da bilgi verdi. “Destek Kart” ile tarım ve hayvancılık için tüm girdilerin ve gereksinimlerin karşılanabileceğini, bu amaç için çiftçi ve hayvancılara özel limit tahsis edileceğini belirten Ataman, anlaşmalı tedarikçilerden yapılacak alışverişlerin sıfır faiz ile altı ay vadeye kadar geri ödenmesine imkân tanınacağını kaydetti.

 

“Kamu borçlarının tahsili öncelikli hedefimiz”

2018 sonu ve 2019’un ilk yarısındaki finansal veriler üzerinden değerlendirme yapan Ataman, 2018 yılı için temel bütün kalemlerde, büyüme, karlılık, aktif kalitesinin korunması ve sermaye yönetimi açısından belirlemiş oldukları hedeflerle tutarlı sonuçlar elde ettiklerini, 2019 yılı için ise izlenen politikalarla yılın başında hazırlamış oldukları iş programının hedeflerine uygun bir performans yakaladıklarını ifade etti.

 

Koopbank’ın ilerleyen süreçteki hedefleri konusunda da açıklamada bulunan Ataman, “şu anda en önemli önceliğimiz kamunun bankamıza olan borçlarının bir program dahilinde tahsili yönündeki çalışmaları hızla sonuçlandırmak. Kamu borçlarına yapılacak olan her bir tahsilat dönüp bu toplumun daha ileriye doğru gelişmesi için yatırıma ve halkımızın ihtiyaçlarını çok daha düşük maliyetli krediler ile sağlanması yönünde önemli bir destek olacaktır” şeklinde konuştu.

 

“Koop Arena’yı topluma kazandırmayı amaçlıyoruz”

Ülkeye bir spor kompleksi kazandırmak için uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını belirten Ataman,  önümüzdeki dönem için planlarının “Koop Arena” adını verecekleri hem bankanın Koop Spor bünyesindeki basketbol takımlarının kullanabileceği hem de diğer tüm spor dallarındaki takımların yararlanabileceği bir tesis yaratmak olduğunu belirtti. 

 

“Kooperatiflerin sürdürülebilirliği riske atmamak gerek”

Tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğunu, ülkede de bir devlet politikası olarak kooperatifçiliğin destekleneceği yönündeki planların sık sık açıklandığını belirten Ataman, atılacak adımların özellikle mevcut sistemin dinamiklerini beslemesi gerekliliğine dikkat çekti. Çiftçi ve hayvancıların finansmana hızlı ve basit bir şekilde erişiminde köy kooperatiflerinin öneminin çok büyük olduğunu, ancak son yıllarda kooperatifçilik adına talihsiz bazı gelişmelerin yaşanmakta olduğunu ve zahire ürün ödemelerinin kooperatif sistemi dışında yapılması uygulamasının köy kooperatiflerine telafisi olanaksız zararlar verdiğini ifade etti.  Ataman, toplumun bir parçası olan kooperatiflerin sürdürülebilirliği için onları bu tür risklerden sakınmak gerektiğini belirtti.

 

“Her alanda topluma hizmet etmek misyonumuzun bir parçası”

Koopbank’ın bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spora da büyük katkı sağladığını belirten Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor’un ülke basketboluna renk katarak büyük başarılara imza attığını belirtti. Ataman, son 4 senedir faaliyete geçirdikleri basketbol akademisi ile çocukları ve gençleri sporun içine çekmekte ciddi bir gayret gösterdiklerini ve başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi. Ataman, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri kompozisyon yarışması ile de çocukların hayallerinin paylaşılmasına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

 

“Sahip olduğumuz değerlerin korunması ve daha iyi noktalara getirilmesi için çalışıyoruz”

Koopbank’ın 60 yıldır bu topraklara sahip çıkarak, halkı ile birlikte çalışıp, üreten büyük bir aile olduğunu vurgulayan Genel Müdür Ataman, şubeleri ve tüm ülkeyi saran kooperatif ağı ile her kesime, her bireye ve sektöre en üst seviyede hizmet sunulmasında görev alan, bankayı bugünlere taşıyan kooperatifçilere,  bankanın geçmişteki ve bugünkü çalışanlarına ve Koopbank'a üretimini, birikimini, emeğini ve hayallerini emanet eden herkese teşekkür etti.

HEPi - Kıbrıs'ın Mobil Cüzdanı

Uygulamayı hemen indir, mobil cüzdan hesabına para aktar ve QR kod ile paraya, karta, POS cihazına dokunmadan temassız ödemeye başla!

Hemen İndir

En Son Yeniliklerimiz

Koopbank'tan Küçük İşletme, Tarım ve Hayvancılığa Destek Kredisi
Faiz Destekli Tohumluk Materyali Kredisi
Küçükbaş Hayvan Üreticilerimize ''0'' Faizli Yemlik Destek Kredisi
Faiz Destekli Gübre Kredisi