Menu

Tarihçe

Kıbrıs'ta kooperatifçiliğin oldukça eski bir geçmişi vardır. İlk kooperatifler daha konuyla ilgili yasa çıkmadan 1909 yılında kurulmuştur. Kooperatifler Yasası 5 yıl sonra 1914 yılında çıkarılmıştır. 1925 yılına kadar kurulup faaliyete geçen kooperatif sayısı ise sadece 29 olmuştur. Bu dönemde kooperatifçilik çok sınırlı bir gelişme gösterebilmiştir.

Kıbrıs Ziraat Bankası

Uzun vadeli tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması için 1925 yılında Kıbrıs Ziraat Bankası kurulmuştur. Kooperatif kredi şirketleri, hükümet tarafından sağlanan kredilerin kullandırılmasında ve tahsilinde bu bankanın bölgesel acenteleri olarak faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmişlerdir. Bu düzenleme kooperatifçilik hareketi için önemli bir teşvik olmuş, 4 yıl içinde 175 kooperatif kurulmuştur. Ancak, kooperatiflerin sadece Kıbrıs Ziraat Bankası'nın acenteleri olarak faaliyet göstermesi pek başarılı olamamış, gerçek kooperatifçilik anlayışına hizmet etmediği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine hükümet kooperatiflerle Kıbrıs Ziraat Bankasının bağlantısını kopararak ayrı bir Kooperatifler Dairesi kurmaya karar vermiştir.

Kooperatifler Dairesi

Kooperatifler Dairesi 1935 yılında kooperatifleri yeniden organize etmek amacıyla kurulmuştur. Kooperatifleri bağımsız, demokratik ve mali bakımdan kendi kendine yeterli bir yapıya kavuşturacak programlar uygulamaya konmuş ve başarılı olmuştur. Bazı kooperatifler mali bakımdan kendi kendilerine yeterli olmanın ötesinde ihtiyaç fazlası kaynaklara sahip olmuşlar, bu da Merkezi Kooperatif Bankası'nın kurulmasını gündeme getirmiştir.

Merkezi Kooperatif Bankası

Merkezi Kooperatif Bankası 1938 yılında kurulmuştur. Bu bankanın başlıca amacı kooperatiflerin ihtiyaç fazlası fonlarını mevduat olarak kabul etmek ve ihtiyacı olan kooperatiflere kredi olarak kullandırmaktı. Bir başka deyişle birincil kooperatiflerin kendi üyeleri kişilere sağladıkları hizmetleri, Merkezi Kooperatif Bankası'nın üye kooperatiflere sağlaması amaçlanmaktaydı.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası – Koopbank

1959 yılında Kıbrıs’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Anayasa ve Kuruluş Anlaşması gereğince bu yıla kadar hem Türk hem de Rum kooperatiflerine hizmet veren Kooperatifler Dairesi ve Merkezi Kooperatif Bankası ikiye ayrılmıştır. Türk kooperatiflerine hizmet vermek üzere Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası 9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulmuş ve tescil edilerek faaliyete geçmiştir.

Kooperatifçiliğin bir tanımı da "Kooperatifler ihtiyaçların çocuğudur" şeklindedir. Koopbank bu tanıma en güzel örneklerden biridir. 1963-1974 yılları arası Kıbrıs Türkünün mücadele günlerinde ülkenin tek organize kuruluşu olmasından dolayı, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet alanlarını bankacılık sektörü dışında genişletmiş, tek tüzel kişilik altında sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerinde de faaliyet göstermeye başlamıştır.

Günümüzde Koopbank

Bugün Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası özkaynakları, mevduat ve plasman hacmi, personel sayısı, yarattığı katma değer ve devlete doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı vergilerle ülkemizin en büyük kuruluşları arasındadır.

Aktif büyüklükte uzun senelerden beri KKTC'nin en büyük finansal kuruluşu konumunda olup, bankacılık sektörünün gerek bilanço büyüklüğünün gerekse mevduat hacminin %23'üne sahiptir.

Bugün KKTC'de faaliyet gösteren her kooperatif Banka'nın üyesidir; Banka bu şekliyle ülkemizdeki aktif kooperatiflerin bir üst birimi olarak da faaliyet göstermektedir.

Bir kooperatif kuruluşu olan banka kooperatif yasalarına tabi olmanın yanında Bankacılık Yasasına da tabidir. Eski Bankacılık Yasası altında bankacılık alanı dışındaki sanayi, ticari ve hizmetler sektörlerindeki faaliyetlerini sürdürebilen Banka 2001 yılında geçirilen yeni Bankacılık Yasası altında finans sektörü dışındaki sektörlerden çekilmiş, bu alanlarda faaliyet gösteren birimleri birer kooperatif şirketine dönüştürerek Banka'nın %100 iştiraki olarak faaliyet göstermelerini sağlamıştır.

Koopbank'ın kuruluşundaki temel amaç olan üye kooperatiflerin fon fazlalıklarını değerlendirmek ve fon ihtiyacı olan kooperatiflere kredi sağlamak günümüzde de Banka'nın öncelikli amaçlarından biridir, buna ek olarak Banka günümüzde gerek bireysel gerekse kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında halka, üye kooperatiflere ve ticari işletmelere geniş şube ağı, üstün teknolojik altyapısı ve hizmet yelpazesi çerçevesinde her türlü bankacılık hizmetini sunmaktadır.


HEPi - Kıbrıs'ın Mobil Cüzdanı

Uygulamayı hemen indir, mobil cüzdan hesabına para aktar ve QR kod ile paraya, karta, POS cihazına dokunmadan temassız ödemeye başla!

Hemen İndir

En Son Yeniliklerimiz

Optimum ile yapacağınız okul ödemelerinizi ücretsiz 3 taksite bölün.
Haydi Optimum'la Tatile
''milO'' Sizi Uçuran Mil O!